Quiz 2 Results

Quiz 2 Results: Quiz 2 results, declared on 17/January/2014:

1) Ms. Disha Gangwani (CA, Indore, M.P.) Prize sent: Tablet PC

2) Mr. Ajinkya Chandrayan (MCA, Pune, Maharashtra) Prize sent: Antivirus

3) Mr. Alok Gupta (BCA, Gwalior, M.P.) Prize sent: Antivirus

4) Mr. Manas Mishra (B.Tech, Dhenkanal, Orissa) Prize sent: Antivirus

5) Mr. Raman (BA, Fatehgarh Sahib, Punjab) Prize sent: Antivirus

6) Mr. Sobin George Thomas (BE, Mumbai, Maharashtra) Prize sent: Antivirus

7) Mr. Amol (MCOM, Lonavla, Maharashtra) Prize sent: Antivirus

8) Mr. Thanmay (B.Tech, Chittoor, Andhra Pradesh) Prize sent: Antivirus

9) Ms. Mamatha (MBBS, Amalapuram, East Godavari) Prize sent: Antivirus

10) Mr. Prince Jain (D. Pharma, Bhopal, M.P.) Prize sent: Antivirus

11) Mr. Ashwani Kumar (Meerut, U.P.) Prize sent: Antivirus